เข้าสู่ระบบสถิติผู้เยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้39
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้38
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้161
mod_vvisit_counterสัปดาห์ล่าสุด337
mod_vvisit_counterเดือนนี้925
mod_vvisit_counterเดือนล่าสุด2895
mod_vvisit_counterทั้งหมด350555

Online (20 minutes ago): 4
Your IP: 203.151.157.113
,
Now: 2024-02-21 19:23
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   

ปรัชญา

ปรัชญาโปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์       “คิดอย่างมีเหตุผลตามกระบวนทัศน์คณิตศาสตร์  เปรื่องปราชญ์ความเป็นครู”

ปรัชญาโปรแกรมวิชาสถิติประยุกต์   “สร้างสรรค์งานวิจัย ใช้พัฒนาชาติ ด้วยวิสัยทัศน์นักสถิติ”

วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์

ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ มีทักษะด้านการสอนคณิตศาสตร์  พัฒนางานวิจัยด้านการเรียนการสอน และให้บริการวิชาการทางคณิตศาสตร์แก่ท้องถิ่น

วิสัยทัศน์โปรแกรมวิชาสถิติประยุกต์

ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถทางด้านสถิติ  เพื่อสร้างสรรค์งานวิจัยที่ใช้ในการพัฒนาท้องถิ่นและพัฒนาประเทศ

พันธกิจ

พันธกิจโปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์

1.ด้านการจัดการศึกษา ผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรีสาขาการศึกษาคณิตศาสตร์ โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ให้มีคุณภาพ มีความรู้และมีความสามารถสอนคณิตศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นคนดีและมีความรับผิดชอบต่อสังคมและท้องถิ่น

2.ด้านการวิจัย ส่งเสริมการทำวิจัยที่ช่วยพัฒนาการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ให้สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น

3.ด้านการบริการวิชาการ ให้บริการวิชาการทางคณิตศาสตร์แก่บุคลากรทางการศึกษาในท้องถิ่น

 

พันธกิจโปรแกรมวิชาสถิติประยุกต์

1.ด้านการจัดการศึกษา  ผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรีโปรแกรมวิชาสถิติประยุกต์ ให้มีคุณภาพ  มีความรู้และมีความสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ด้านสถิติได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นคนดีและมีความรับผิดชอบต่อสังคมและท้องถิ่น

2.ด้านการวิจัย ส่งเสริมการทำวิจัยที่ช่วยความก้าวหน้าให้แก่ท้องถิ่น

3.ด้านการบริการวิชาการ ให้บริการวิชาการทางด้านสถิติ เช่น การช่วยเหลือแนะนำความรู้ทางสถิติ และประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์แก่บุคลากรที่ต้องการความช่วยเหลือ

วัตถุประสงค์โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์

1.เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาการศึกษาโปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ เพื่อตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น

2.เพื่อส่งเสริมการวิจัยที่ช่วยพัฒนาการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ของท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ

3.เพื่อเป็นศูนย์รวมทางวิชาการด้านคณิตศาสตร์ของท้องถิ่น

เพื่อให้บรรลุตามปรัชญา วิสัยทัศน์  พันธกิจ   และวัตถุประสงค์ของโปรแกรมวิชาจึงต้องกำหนดมาตรฐานของโปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ในด้านต่าง ๆ  ดังต่อไปนี้

1.ด้านทรัพยากร  (Input)

2.ด้านกระบวนการ  (Process)

3.ด้านคุณภาพบัณฑิต  (Output)

 

วัตถุประสงค์โปรแกรมวิชาสถิติประยุกต์

1.เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถทางสถิติที่จำเป็นต่อการพัฒนาประเทศ

2.เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถและทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ เพื่อการประมวลผลทางด้านสถิติ

3.เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ คุณธรรม เป็นที่ยอมรับของสังคม

เพื่อให้บรรลุตามปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของโปรแกรมวิชาจึงต้องกำหนดมาตรฐานของโปรแกรมวิชาสถิติในด้านต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

1.ด้านทรัพยากร  (Input)

2.ด้านกระบวนการ  (Process)

3.ด้านคุณภาพบัณฑิต  (Output)