ขอแสดงความยินดี พิมพ์
เขียนโดย Supattra Panya   
วันพฤหัสบดีที่ 23 สิงหาคม 2018 เวลา 13:03 น.

โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์และสถิติประยุกต์ ขอแสดงความยินดีกับ
นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์
ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วม "โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2561"

ขอให้ทุกคนมีความมุ่งมั่น ตั้งใจ รักษาอุดมการณ์การเป็นครูที่ดี เป็นตัวอย่างที่ดี
ทำทุกๆ วันให้ดี ไม่ต้องรอว่าจะทำดีให้วันพรุ่งนี้ ให้ตั้งใจทำทุกๆ วัน 
ทุกๆ เรื่อง ทุกๆ อย่าง ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจ ผลลัพธ์ที่ได้จะตอบทุกๆ อย่างของการกระทำเรา 
สู้ๆๆ นะคะ LaughingKissKiss

Smileและขอเป็นกำลังใจให้ผู้ที่ไม่ได้รับคัดเลือกในครั้งนี้ หนทางไม่ใช่แค่เส้นทางนี้เส้นทางเดียว


ยังมีอีกหลายช่องทาง หลายแยกให้เราก้าวเดิน สู้ต่อไปอย่ายอมแพ้นะคะ


ครูทุกคนเป็นกำลังใจให้เสมอ "Fighting"
แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 23 สิงหาคม 2018 เวลา 14:09 น.